Účetnictví

Vítáme Vás na našich stránkách.

Vycházíme především z individuálních potřeb a požadavků klientů, proto lze cenu, především zpočátku, těžko určit. V takovém případě upřednostňujeme dohodu o měsíčním paušálu za všechny klientem zvolené služby.


Minimální hranice paušálu je stanovena na 2.000,-- Kč. Konečná cena je určována po vzájemné dohodě, podle specifických podmínek, množství zpracovávaných dokladů a požadavků klienta. Odměnu za vedení účetnictví je možné sjednat jako předběžnou po dobu tří měsíců s tím, že bude s ohledem na skutečný objem zpracovávaných dokladů sjednána cena definitivní.


Zúčtovací období může být dle dohody měsíční nebo čtvrtletní. Stanovení ceny za vedení účetnictví pro společenství vlastníků nemovitostí se provádí zpravidla přepočtem na jednu bytovou či nebytovou jednotku v domě. Základní sazba za vedení účetnictví, tj. vedení účetnictví, účetní závěrka a daňové přiznání, je v průměru 95,-- Kč na jednu bytovou jednotku měsíčně. K této základní sazbě se přičítají částky za další poskytované služby, vypracování krátkodobého či dlouhodobého plánu pro vytvoření rezerv na opravy a rekonstrukce nemovitostí, stanovení výše záloh na běžné výdaje a služby pro jednotlivé bytové jednotky atd. I v této oblasti preferujeme individuální přístup, pro stanovení přesné ceny.